Direct and indirect effects of climatic variations on the interannual variability in net ecosystem exchange across terrestrial ecosystems

Junjiong Shao, Xuhui Zhou, Yiqi Luo, Bo Li, Mika Aurela, David Billesbach, Peter D. Blanken, Rosvel Bracho, Jiquan Chen, Marc Fischer, Yuling Fu, Lianhong Gu, Shijie Han, Yongtao He, Thomas Kolb, Yingnian Li, Zoltan Nagy, Shuli Niu, Walter C. Oechel, Krisztina PinterPeili Shi, Andrew Suyker, Margaret Torn, Andrej Varlagin, Huimin Wang, Junhua Yan, Guirui Yu, Junhui Zhang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

15 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Direct and indirect effects of climatic variations on the interannual variability in net ecosystem exchange across terrestrial ecosystems'. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences